CO2 gestuurde ventilatie

Dit ventilatieprincipe is in principe gelijk aan conventionele woonhuisventilatie met toevoerroosters in de ramen en een ventilatiebox die de lucht in de woning afzuigt. Bij CO2 gestuurde ventilatie worden de drukgestuurde luchttoevoerroosters open gestuurd indien er afgezogen wordt. Tevens wordt er alleen afgezogen indien de gemeten luchtkwaliteit onvoldoende is. Op deze manier wordt niet onnodig geventileerd.


 

Achterwei 18 - Sumar - 0511 461378 - info@bouma-installatie.nl