Controle gasleiding

Controle gasleiding

Wat is een gasleiding check?
Een gasleiding-check is een periodieke controle van uw gasleiding en de toestellen vanaf de gasmeter in de gehele woning.

Waarom een gasleiding check?
Veiligheid in uw woning is erg belangrijk. Lekkage in de gasleiding of toestellen die op gas werken, kunnen tot gevaarlijke situaties leiden zoals brand en explosie gevaar, ook kan dit tot onnodig gasverlies leiden.
Vroeger viel deze controle onder beheer van uw energie leverancier. Sinds 1992 is dit veranderd en bent u hier, als gebruiker, zelf verantwoordelijk voor. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen huur- of koopwoningen.

Achterwei 18 - Sumar - 0511 461378 - info@bouma-installatie.nl