Reinigen ventilatiekanalen wtw-systeem

Reinigen ventilatiekanalen wtw-systeem

Een niet goed onderhouden balansventilatie kan gezondheidsproblemen veroorzaken, omdat schimmels en bacteriŽn zich kunnen nestelen in de luchtfilters.

Het systeem moet minimaal een keer per jaar worden nagekeken en schoongemaakt door een deskundige. Ook de luchtkanalen moeten af en toe schoongemaakt worden: eens in de 5 jaar is over het algemeen voldoende, maar is wel afhankelijk van uw woonsituatie.

Wat wordt er gedaan:
- Demonteren, reinigen en weer monteren van ventielen
- reinigen van de vervuilde luchtkanalen d.m.v. roterende borstels en een 
  afzuigsysteem
- demonteren van de WTW-unit
- reinigen van de af- en toevoer motor en behuizing
- reinigen van de warmtewisselaar d.m.v. afzuiging of perslucht
- monteren van WTW-unit en controle op werking

Achterwei 18 - Sumar - 0511 461378 - info@bouma-installatie.nl